יצירתיות - חשיבה יצירתית (בהמשך)

יצירתיות


רישום דפי המשנה

בהמשך נכתוב על יצירתיות ועל חשיבה יצירתית. 

נכתוב על
  • על חלומות 
  • ולשאול את השאלות הטובות
  • יצירתיות צריכה מיכל/
  • עוד
תת-דפים (1): ספר הרעיונות