דיאטה

דיאטה

בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא על דיאטה לפי שיטת הקאיזן, שיטת הצעדים הקטנים. 

במהלך 2012 ימשיך ויתפתח חלק זה של אתר אימון אישי.