שלושה סוגי של מטרות- לפי זמנים

סוגים של מטרות - לפי זמנים/ תקופות

כאשר עוסקים בהצבת מטרות יש להבחין בין שלושה סוגים של מטרות, או יותר מדויק שלושה פרקי זמן שונים למטרות. 

מטרות לזמן ארוך - מטרות מעל 5 שנים ומטרות לחיים

מטרות לזמן ארוך הן מטרות למעל 5 שנים. לעתים 10 שנים ולעתים לחיים שלמים. 

מדובר גם בדברים שאתם רוצים שיתרחשו במהלך החיים, דברים שאתם רוצים לעשות, לרכוש וכד'

כמו כן מדובר בדברים שאתם רוצים שיקרו ואתם לאיודעים מתי. 
כלומר דברים שהם לא בסדר העדיפויות המיידי שלכם, אבל אתם רוצים שיתרחשו. 

מטרות לזמן בינוני

מטרות לזמן בינוני, הן מטרות בין שנה לחמש שנים. 
מטרות אלה הם דברים שאםת רוצים שיתרחשו, שאתם מעוניינים גם להשקיע בהם (אפשר קצת). 
אילו הן מטרות שאפשר לראות את האופק שלהן, דברים שאתם רוצים שיקרו. 

מטרות לזמן קצר - לשנה

מטרות לזמן קצר הן מטרות לסביבות שנה. זה המטרות המיידיות שלכם, כאלה שאתם רוצים שיתרחשו ואתם מעוניינים לעבוד אליהם. 

דברים שהם במיקוד המיידי שלכם. 

יעדים

כמעט כל מה שאתם רוצים שיקרה בזמן קצר יותר אפשר להכניס אותו למחשבה של יעדים. 

זמן

שימו לב שתהליך הצבת המטרות לפי שיטת הקאיזן, כדאי שיהיה איטי. תקראו את העמוד שעוסק בזמן להצבת מטרות