מטרות החוזרות על עצמן

סוגי מטרות החוזרות על עצמן

ישנם סוגים שונים של מטרות במאמר זה נתייחס לסוג מטרות החוזר על עצמו. 

ישנן מטרות ויעדים שאנחנו מעוניינים לעשות כל זמן מסוים. 

מטרות שנתיות ויעדים שנתיים - או פעם בשנתיים שלוש

מטרות שנתיות הן דברים שאנחנו רוצים לעשות מידי שנה. 

למשל
  • יש אנשים שהולכים ליועץ פיננסי מידי שנה או כמה שנים
  • לחדש פוליסה מידי שנה, לחדש את ההנחה לעמלות
  • לבדוק את פוליסת הביטוח

יעדים שבועיים

יעדים שבועיים הם יעדים שאתם רוצים לעשות מספר פעמים בשבוע. 

למשל 
  • לכתוב פעם בשבוע
  • לבדוק את הדיאטה (משקל) פעם בשבוע
  • ועוד