אם נעסוק בניהול נצטרך לתכנן כל רגע ולא יהיה לנו זמן פנוי = טעות


אמונה שגויה: ניהול זמן גורם לתכנון יעיל של כל רגע כך שלא יהיה זמן פנויאמונה

ישנם אנשים שחושבים שאם הם יעסקו בניהול זמן, (התארגנות עם הזמן) לא יהיה להם זמן לעצמם, זמן לתחביבים, זמן "לרבוץ", לנוח  ועוד. 

יתכן שהאמונה הזאת נובעת מהרגשת ה"אסטרטיביות" האנרגטיות המתלווה לאנשים שמדברים על ניהול זמן. 

המחשבה שכל רגע צריך להיות מתוכנן היא אמונה שלא צריכה להתממש בניהול זמן.

מציאות אפשרית

למעשה המציאות עשויה להיות הפוכה לחלוטין. 
דווקא ניהול זמן יכול לעזור לפנות זמן לנוח, לרבוץ, להיות לא מתוכננים עם הזמן ועוד. 

דווקא ניהול זמן עשוי לעזור לנו להיות בזמנים לא מתוכננים. 

סיכום

בניהול זמן אין צורך לתכנן כל רגע ורגעComments