2. מספר מגבלות של הרעיונות של דחוף וחשוב

ניהול זמן - המגבלות של המונחים דחוף וחשוב

יש להבין שהמונחים של חשוב ודחוף כפי שהוסברו במאמר שעסק בהבהרת המושגים הם לא מוגבלים ולא מוחלטים. 

לפי דרך ניהול הזמן כפי  שאני מלמד אותו הרי שכדאי שלא לקבל אותם כפשוטם. 
אני אציג שתי מוגבלויות שלהן 

חשוב ודחוף הם יכולים לקבל מספר ערכים

כאשר מתחילים לנתח את הפעילויות בזמן לפי המשתנים של דחוף/ לא דחוף ועל חשוב/לא חשוב מתברר שהמשתנים הם לא דיכוטומיים. 
דהיינו אירוע יכול להיות דחוף במידה רבה, דחוף במידה בינונית, דחוף במידה נמוכה וכד'. 
כך גם אירוע יכול להיות חשוב במידות שונות. 

לא תמיד קל לנתח את המשתנים באופן דיכוטומי אלא מדובר על משתנה רציף או משתנה שמקבל ערכים רבים.

לא תמיד קל לדעת מה חשוב ומה דחוף

ישנם אירועים שלא תמיד ברור האם הם חשובים ודחופים. 
ישנם אירועים שנראים כלא חשובים ולא דחופים אבל למעשה הם חשובים ודחופים. 


בשביל לפשט, אני אתן דוגמה מתחום ניהול הזמן הקלאסי. 

כאשר רוצים לתת דוגמה של אירוע שהוא דחוף אבל לא חשוב נותנים את הדוגמה של עמית לעבודה שעומד בפתח החדר ורוצה לפטפט איתנו

לכאורה מדובר באירוע של בזבוז זמן, כזה שאפשר לקטלג אותו כדחוף ולא כחשוב.

יחד עם זאת יכול להיות שמדובר באירוע מאוד חשוב. אם נתייחס ליחסים בעבודה כדבר חשוב מאוד (וזה חשוב מאוד) הרי שאותן שיחות מסדרון, שנערכות כדרך אגב, יכולות להוביל לשיתוף פעולה פורה וחשוב בעבודה. 

סיכום חלקי

למרות המגבלות של המונחים דחוף/ חשוב הרי שכאשר מנסים לעבוד על ניהול זמן, חשוב להבינם, להכירם ולעבוד בעזרתם. 

Comments