הקשר בין יעדים מטרות וניהול זמן

הקשר בין מטרות ויעדים ובין ניהול זמן 
בהמשך נכתוב על הנושא כל כך טרוויאלי הזה. 
הכל כך מדוברComments