מדוע אנשים נכשלים ב- לימוד שפות ואיך ללמוד שפות

מדוע קשה ללמוד שפות - איך אפשר ללמוד שפות 

בהמשך יוסבר מהן הטעויות המרכזיות בלימוד שפות.

נכתוב למשל על:
  • שפה היא שיחה / קשר לפני לימוד מילים/ דיקדוק וכד'

רישום דפי המשנה