י. דיבור - שיחת אנגלית

שיפור שיחת אנגלית

בהמשך נתוב על רעיונות לשיפור שיחה באנגלית
  • דיבור
    • שיעור פרטי
    • שיעור בסקייפ
    • קבוצת שיחה קטנה

רישום דפי המשנה