טכניקות ללימוד אנגלית ביום יום

לימוד אנגלית 

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על טכניקות ללימוד אנגלית ביום יום. 

הטכניקות יתאימו ללימוד כל שפה זרה, אבל אנחנו נתמקד בשפה האנגלית. 

נכתוב על
  • להתיידד עם האנגלית (לקרוא פורומים באנגלית, לקרוא ולהגיב באינטרנט באנגלית)
  • ללמוד על הדרך... כאשר מסתדר
  • אסטרטגיות וטכניקות כלליות ללימוד אנגלית
    • לפני שנוסעים לחול לתרגל את האנגלית, לראותת מה הולכים לראות, אולי להחליט שלומדים על המדינה באנגלית
    • ברגע שנפגשיםעם דובר אנגלית להתעקש לדבר איתם באנגלית

רישום דפי המשנה