ללמוד איך ללמוד: ללמוד כיצד ללמוד קורס באוניברסיטה

איך ללמוד קורס אקדמי וקורסים בכלל

בדפי המשנה מצד שמאל נתייחס לשאלה איך ללמוד קורס באוניברסיטה מההתחלה ועד הסוף. 

הדגש הוא על תלמידים עם נטייה לדחיינות,ו/או תלמידים עם הפרעת קשב. 

נכתוב על:
  • לכל קורס יש מאפיינים לימודים שווים לכל הקורסים באיך ללמוד וגם יש מאפיין ספציפי לקורס שלכם
  • קורס כמותי (תרגול רב) או קורס איכותי
  • איך בנוי המבחן? (חומר פתוח או סגור) ישפיע על דרך הלימוד
  • ללמוד במשך השבוע קצת כל יום (או הרבה) אבל לא רק פעם בשבוע כי קשה להכנס - במיוחד קשה בקורסים הכמותיים
  • הקורס מתבסס על הכיתה, לחזור עליה, לראות שמבינים, לסכם את הסיכום למבחן כבר כשחוזרים בכיתה - ורק אחרי זה ספר
  • נכתוב על לדעת לבקש עזרה- לבקש שיעורי סיוע, עזרה פרטית בניהול זמן - להגיד תודה