אסטרטגיית למידה - מיומנויות למידה - איך להיות בכיתה

להיות בכיתה באופן יעיל- מיומנות למידה

בהמשך יהיה אפשר לקרוא בצד שמאל על אסטרטגיית למידה בכיתה. 
כלומר איך להיות בכיתה באופן יעיל ביותר