ג. הכנה למבחן במהלך הסימסטר

הכנה למבחן במהלך הסימסטר

הרעיון המרכזי

חשוב להבין שבמהלך הסימסטר אתם צריכים ללמוד תוך כדי התייחסות להתכוננות למבחן.

בתשובה לשאלות של איך המבחן בנוי

במאמר השיעורים הראשונים לקראת הבחינה הצגנו מספר שאלות שאתם צריכים שיהיו לכם עליהם תשובות 

כאשר אתם מתארגנים במהלך הסימסטר, ראו את התשובות לשאלות שלכם:
הסיכומים שלכם, והלימוד שלכם צריכים להיות קשורים לתשובות האלה. 

מה המורה אומר בכיתה

המורים בכיתה, במיוחד אם הם מנוסים, "זורקים" מידי פעם דברים למבחן. 
חשוב שתרשמו לעצמכם את כל ההערות לבחינה, (בזמן השיעור) ותרכזו את הכל לפני הבחינה. 

סיכום

חשוב שהלימודים שלכם יהיו בהתאם להתכוננות למבחן, בהתאם להבנה שלכם איך הולך להיות המבחן.