עבדו על הרשימה לאט לאט. במשך כל היום/שבוע

לעשות את הרשימות לאט במהלך היום

נסו לעשות את הרשימות שלכם לאט. לאט הכוונה במהלך כל היום או כל השבוע. כל פעם קצת
לא תמיד זוכרים לכתוב את הכל, תנו הרבה מאוד זמן לרשימות שלכם.