מה לעשות היום + מעקב בטבלה קצרה

איך לעשות דברים קצרים ולעקוב אחריהם

לעתים אנחנו צריכים לתאם עם כמה אנשים משהו, או שעלינו לעשות כמה משימות שכל אחת מהן בנויה משני שלבים .

הדרך המתוארת במאמר קצר זה עוזרת לעשות את הדברים הבאים בפשטות.

דוגמא לסוגי מטלות המתאימות לדרך זאת

נניח ש
  • צריך להודיע ליוסף שהפגישה התאחרה
  • לתאם עם יוני עד מתי תגיש את הפרויקט
  • לסגור פגישה עם יונתן
  • י'
במטלות האלה אני נוטה להשתמש בטבלה פשוטה הבנויה משלוש עמודות ובמקרה הצורך אני מוסיף עמודות. 

בניית הטבלה - דרך העבודה

הטבלה בנויה כך

 אם מי לדבר   ומה לעשות מה עשיתי/ לעשות מעקב מעקב נוסף (אם צריך)
 להודיע ליוסף שהפגישההתאחרה SMS בתאריך..קבלתי תשובה הכל בסדר.. סגור 
 לתאם עם יוני עד מתי תגיש את הפרויקט טלפון בתאריך תודיעה לי שני תאריכים 
 לסגור תאריך פגישה עם יונתן טלפון בתאריך.. סגרנו 
    

עבודה יומית

הטבלה הזאת יכולה להתאים לפרויקטים של מספר ימים וגדולים, אבל היא הכי טובה לעבודה יומית שצריך לעשות.
לזכור להוסףי מעקב.. כך תדעו אם מי דיברתם. 

שימו לב שמדובר בעבודה מצויינת עם רשימות. לטובת ניהול זמן, דחיינות, ועוד.